Tag: Điốp

Kính mắt tự điều chỉnh số Điốp

Một phát minh mới đã giúp cho những người bị tật khúc xạ được sử dụng loại sản phẩm có giá thành hợp lý và đặc biệt là có thể tự điều chỉnh số Điốp tùy theo ý muốn. WHO ước tính rằng, trên thế giới hiện nay có khoảng 1 tỷ người (chủ yếu